ม้วนชิด

Amazing Creatures @กุ้ยหลิน เมืองไทย: กิ้งกือกระสุน

Amazing Creatures @กุ้ยหลิน เมืองไทย: กิ้งกือกระสุน

April 10, 2014 Comments Off

Amazing Creatures @กุ้ยหลิน เมืองไทย: กิ้งกือกระสุน ถ่ายภาพ : ชื่อโดยทั่วไป: ม้วนชิด, กิ้งกือกระสุน, กระสุนพระอินทร์ สถานที่พบ : เส้นทางเดินป่า ระยะทาง 5 กิโลเมตร (เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย) สุราษฎร์ธานี Read More »