แพพันวารีย์

แพพันวารีย์ ระว่างการก่อสร้าง

แพพันวารีย์ ระว่างการก่อสร้าง

April 20, 2014 Comments Off

แพพันวารีย์ จัดเป็นแพระดับ 5 ดาว แห่งใหม่ในเขื่อนเชี่ยวหลาน Read More »